Matchfixing


Een onderwerp dat vaak ter sprake komt wanneer men het heeft over (online) kansspelen, is matchfixing. Een ander woord voor matchfixing is wedstrijdvervalsing, d.w.z. het omkopen van een sporter, scheidsrechter, trainer, … die moedwillig verliest of valsspeelt om het wedstrijdresultaat te beïnvloeden. Een sport waar onmiddellijk aan gedacht wordt is voetbal, maar ook in andere sporten, bijvoorbeeld tennis en volleybal, komt het voor. Matchfixing is uiteraard verboden. Om matchfixing tegen te gaan wordt er gewerkt aan een specifieke wetgeving. De Minister van Justitie Koen Geens is van plan om een Nationaal Platform ter Bevordering van de Integriteit van de Sport op te zetten. Zo’n platform kan een efficiënte uitwisseling van informatie tussen relevante opsporingsinstanties, de Kansspelcommissie, sportfederaties, organisatoren van sportevenementen en de vergunde wedkantoren verzekeren.