Identiteitscontrole


Identiteitscontrole is noodzakelijk om te voorkomen dat spelers die niet mogen deelnemen aan kansspelen en weddenschappen (vanwege beroepsredenen, kwetsbare groepen zoals minderjarigen, personen met een gokverslaving, spelers die op eigen aanvraag werden geschrapt, etc.) toch toegang krijgen tot de verschillende online en offline spelsystemen. Deze personen worden geregistreerd in het EPIS-register. Recent werd ook MYDIGIPASS gelanceerd om valse accounts en fraude te bestrijden.

Voor meer info:
– De kansspelcommissie: www.gamingcommission.be
– De website van BAGO: www.bago.be

Het EPIS-register

Om de bescherming te optimaliseren, beschikt België sinds 2004 over het Excluded Persons Information System (EPIS), een elektronische databank bij de Federale Overheidsdienst Justitie die alle uitgesloten spelers bijhoudt, gecentraliseerd op nationaal niveau. Voor spelers die opgenomen zijn in het EPIS-register, is het niet toegelaten om deel te nemen aan kansspelen.

De toepassing van het spelverbod voor kwetsbare groepen wordt in België verzekerd door een identiteitscontrole aan de hand van het EPIS-register.

In casino’s en speelautomatenhallen moet elke speler zich inschrijven voordat hij de speelzaal kan betreden. De inschrijving wordt aan het onthaal goedgekeurd, op basis van de identiteitskaart of paspoort. Via de EPIS-controle krijgen problematische spelers geen toegang.

Bij drankengelegenheden zijn de speelautomaten uitgerust met een elektronische identiteitskaartlezer die de leeftijd van de speler controleert en de toegang tot het spel aan minderjarigen weigert.

Bij online kansspelen en weddenschappen dient de kandidaat speler zich vooraf te registreren, aan de hand van o.m. zijn naam, voornaam, adres, rijksregisternummer, geboortedatum en beroep. De kandidaat speler krijgt dan, na controle van zijn identiteit door de Kansspelcommissie in het systeem EPIS, een persoonlijk spelerstoken.

De EPIS-check vindt niet enkel plaats tijdens de registratie, ook bij ieder bezoek (of login) aan een offline/online casino of speelautomatenhal, of een online wedkantoor worden de naam, voornaam en de geboortedatum van de speler onderworpen aan een EPIS-check om na te gaan of deze zich niet in het EPIS-systeem bevindt en aldus mag worden toegelaten.

Personen die op de EPIS-lijst (Excluded Persons Information System) staan, mogen geen account aanmaken. Een speler kan zelf aanvragen om in deze lijst te worden opgenomen, maar ook iemand uit zijn omgeving kan dit aanvragen.

Op 31 december 2015 telde de EPIS lijst meer dan 309.000 personen, waarvan meer dan 24.000 zich vrijwillig hadden laten registreren en meer dan 45.000 uitgesloten waren omwille van de aard van hun beroep. De overige uitsluitingen zijn het gevolg van een collectieve schuldenregeling (122.601 personen), een gerechtelijk beslissing (116.476 personen) en op vraag van een belanghebbende derde (220 personen). Hieruit blijkt dus dat slechts een minderheid op de EPIS-lijst komt ten gevolge van een eventueel problematisch spelgedrag.

Identiteitsgegevens controleren via MYDIGIPASS

Om valse accounts en fraude te bestrijden, werd recent MYDIGIPASS gelanceerd door Unibet, één van de BAGO-leden. MYDIGIPASS is het platform dat in betrouwbare digitale identiteiten voorziet, waarmee burgers en spelers toegang hebben tot online toepassingen op basis van hun identiteitskaart (eID). Wanneer spelers gebruik maken van MYDIGIPASS om een account aan te maken en zich te registreren, worden hun identiteitsgegevens geverifieerd en geauthentificeerd waardoor het onmogelijk wordt om zich aan te melden met incorrecte persoonsgegevens. Dit is uiteraard belangrijk in de strijd naar het uitschakelen van valse accounts en het vermijden dat minderjarige spelers zichzelf toegang verlenen tot een kansspelinrichting. België is het eerste land waar MYDIGIPASS zal gebruikt worden voor online kansspelen.