Matchfixing


Een onderwerp dat vaak ter sprake komt wanneer men het heeft over (online) kansspelen, is matchfixing. Een ander woord voor matchfixing is wedstrijdvervalsing, d.w.z. het omkopen van een sporter, scheidsrechter, trainer, … die moedwillig verliest of valsspeelt om het wedstrijdresultaat te beïnvloeden. Een sport waar onmiddellijk aan gedacht wordt is voetbal, maar ook in andere sporten, bijvoorbeeld tennis en volleybal, komt het voor. Matchfixing is uiteraard verboden. Daarom werd door de federale overheid een meldpunt opgericht: http://sportfraude.be/. Via dit platform kan iedereen elke vorm van matchfixing of sportfraude melden aan de federale politie die de informatie doorspeelt aan het federale parket voor verder onderzoek.