Kansspelcommissie


De Kansspelcommissie is een advies-, beslissings- en controleorgaan inzake kansspelen, opgericht in 1999, met onder meer als doelstelling de speler bescherming te bieden. Naast het uitreiken van vergunningen, verstrekt ze eveneens advies en voert ze controles uit op de activiteiten van de operatoren. De Kansspelcommissie waakt ook over de eerlijkheid van het spel, controleert de financiële stromen en garandeert de bescherming van de spelers.

Meer bepaald waakt de Kansspelcommissie erover dat de minimumleeftijd gerespecteerd wordt, de regelgeving omtrent het prijzengeld wordt nageleefd en dat er rekening wordt gehouden met de EPIS-lijst.

Meer informatie over de kansspelcommissie.

Voor meer info:
– De kansspelcommissie: www.gamingcommission.be
– De website van BAGO: www.bago.be