Identiteitscontrole


Identiteitscontrole is noodzakelijk om te voorkomen dat spelers die niet mogen deelnemen aan kansspelen en weddenschappen (vanwege beroepsredenen, kwetsbare groepen zoals minderjarigen, personen met een gokverslaving, spelers die op eigen aanvraag werden geschrapt, etc.) toch toegang krijgen tot de verschillende online en offline spelsystemen. Deze personen worden geregistreerd in het EPIS-register. De leden van BAGO zijn tevens voorstander van de optionele toepassing van het eID-systeem om zich te registreren als speler op de website van een legale operator.

De leden van BAGO zijn er ook voorstander van om het EPIS-systeem uit te breiden naar alle kansspelen en loterijen in België, om zo te zorgen voor een consistente en effectieve aanpak om de toegang te voorkomen voor mensen die niet zouden mogen deelnemen aan dergelijke spelen, zonder een specifieke categorie uit te sluiten. Dit initiatief heeft tot doel de preventie van gokgerelateerde risico’s voor de sector als geheel te versterken, met behoud van hoge veiligheids- en verantwoordelijkheidsnormen.

Voor meer info:
– De kansspelcommissie: www.gamingcommission.be
– De website van BAGO: www.bago.be

Het EPIS-register

Om de bescherming te optimaliseren, beschikt België sinds 2004 over het Excluded Persons Information System (EPIS), een elektronische databank bij de Federale Overheidsdienst Justitie die alle uitgesloten spelers bijhoudt, gecentraliseerd op nationaal niveau. Voor spelers die opgenomen zijn in het EPIS-register, is het niet toegelaten om deel te nemen aan kansspelen.

De toepassing van het spelverbod voor kwetsbare groepen wordt in België verzekerd door een identiteitscontrole aan de hand van het EPIS-register.

In casino’s en speelautomatenhallen moet elke speler zich inschrijven voordat hij de speelzaal kan betreden. De inschrijving wordt aan het onthaal goedgekeurd, op basis van de identiteitskaart of paspoort. Via de EPIS-controle krijgen problematische spelers geen toegang.

Bij drankengelegenheden zijn de speelautomaten uitgerust met een elektronische identiteitskaartlezer die de leeftijd van de speler controleert en de toegang tot het spel aan minderjarigen weigert.

Bij online kansspelen en weddenschappen dient de kandidaat speler zich vooraf te registreren, aan de hand van o.m. zijn naam, voornaam, adres, rijksregisternummer, geboortedatum en beroep. De kandidaat speler krijgt dan, na controle van zijn identiteit door de Kansspelcommissie in het systeem EPIS, een persoonlijk spelerstoken.

De EPIS-check vindt niet enkel plaats tijdens de registratie, ook bij ieder bezoek (of login) aan een offline/online casino of speelautomatenhal, of een online wedkantoor worden de naam, voornaam en de geboortedatum van de speler onderworpen aan een EPIS-check om na te gaan of deze zich niet in het EPIS-systeem bevindt en aldus mag worden toegelaten.

Personen die op de EPIS-lijst (Excluded Persons Information System) staan, mogen geen account aanmaken. Een speler kan zelf aanvragen om in deze lijst te worden opgenomen, maar ook iemand uit zijn omgeving kan dit aanvragen.

Op 31 december 2016 telde de EPIS lijst 328.822 personen, waarvan 26.782 zich vrijwillig hadden laten registreren en 45.976 uitgesloten waren omwille van de aard van hun beroep. De overige uitsluitingen zijn het gevolg van een collectieve schuldenregeling (116.503 personen), een gerechtelijk beslissing (139.247 personen) en op vraag van een belanghebbende derde (314 personen). Hieruit blijkt dus dat slechts een minderheid op de EPIS-lijst komt ten gevolge van een eventueel problematisch spelgedrag.