Belgische kansspeloperatoren schenken 450.000 euro aan universitair onderzoek naar veilig en verantwoord speelgedrag

Brussel, 29 april 2021 – De vijf leden van de Belgische beroepsvereniging van private kansspeloperatoren (BAGO) hebben vandaag een akkoord met de Université Libre de Bruxelles (ULB) bekendgemaakt, ter waarde van € 450 000. Een onderzoeksteam onder leiding van prof. Xavier Noël, psycholoog en onderzoeker aan de faculteit Geneeskunde en docent aan de faculteit Psychologie, zal met deze middelen gedurende drie jaar onderzoek verrichten naar een nog betere identificatie van problematisch spelgedrag en de efficiëntie van bestaande preventie- en beschermingsmiddelen. Daarnaast wil hij ook innovatieve technieken ontwikkelen om spelverslaving te behandelen.

Prof. Xavier Noël voert al verscheidene jaren onderzoek uit naar problematisch spelgedrag, de oorzaken ervan en de mogelijke oplossingen om het te voorkomen en behandelen. Hij werkte daarvoor al eerder samen met private kansspeloperatoren, die hem toegang verschaften tot geanonimiseerde spelersdata en zijn onderzoeksresultaten wilden gebruiken om hun spelaanbod nog veiliger te maken.

Prof. Noël is verheugd met de financiële steun. “Met deze steun kan ik samen met mijn team bestaand onderzoek verderzetten en kan ik bijkomend onderzoek lanceren, onder meer in samenwerking met wetenschappers van UGent. We zullen ons in de komende jaren toeleggen op specifieke onderzoeksonderwerpen, die van groot belang zijn voor de ontwikkeling van een verantwoord spelaanbod.” Concreet wil het onderzoeksteam aan de hand van datamining online gedragingen identificeren die wijzen op de mogelijke ontwikkeling van problematisch spelgedrag. Daarnaast zal Dr. Noël een aantal bestaande preventieve maatregelen van de operatoren testen op efficiëntie. Ten slotte zal hij ook inzetten op innovatieve behandelingsmethodes voor problematisch spelgedrag, onder meer aan de hand van elektrische neurostimulatie.

“Het spreekt voor zich dat wij uitkijken naar de resultaten van dit onderzoek,” stelt Emmanuel Mewissen, Voorzitter van BAGO en CEO van Ardent Group. “Kansspelen zijn in de eerste plaats een vorm van vermaak en dat moet ook zo blijven. Meer dan 98% van de spelers geniet vandaag op een verantwoorde manier van kansspelen. Helaas is er nog steeds een zeer beperkt aantal spelers dat niet in staat is om zijn spelgedrag onder controle te houden. Deze mensen spelen niet langer voor het plezier en dat brengt hun fysieke, geestelijke, emotionele en financiële gezondheid, en die van hun naasten, in gevaar. Daar moeten we sluitende oplossingen voor kunnen bieden.”

“Als we een duurzame economische activiteit willen uitbouwen, dan moeten we een aantrekkelijk én veilig spelplezier kunnen aanbieden,” voegt Alexis Murphy, BAGO-bestuurslid en CEO van Betfirst eraan toe.

Nood aan wetenschappelijk onderbouwde feiten en cijfers

“Door dit wetenschappelijk onderzoek zelf te financieren vullen we een leemte op,” legt Massimo Menegalli, BAGO-bestuurslid en CEO van Golden Palace Group uit. “Het kansspelbeleid in België kon in het verleden onvoldoende steunen op wetenschappelijke feiten. We pleiten er al langer voor dat een deel van de jaarlijkse bijdrages van de private kansspeloperatoren aan de werking van de Kansspelcommissie, gebruikt wordt om onderzoek te financieren. In afwachting daarvan, hebben we besloten om alvast het voortouw te nemen.”

Tim De Borle, BAGO-bestuurslid en CEO Online van Napoleon Games, voegt eraan toe: “Door te kiezen voor een donatie, bieden we bovendien alle garanties met betrekking tot de objectiviteit van het onderzoek. Technologie biedt ons vandaag al tal van mogelijkheden om problematisch spelgedrag voor te zijn en betrokken spelers tijdig te begeleiden. Maar met de resultaten van het onderzoek kunnen we hierin collectief nog een stap verderzetten en zo ook in de toekomst hét veilige alternatief zijn voor het illegale aanbod, dat geen enkele garantie biedt op vlak van bescherming.”

Dennis Mariën, Ondervoorzitter van BAGO en General Manager van Kindred België besluit: “Dit initiatief past perfect in onze gemeenschappelijke visie op verantwoord ondernemen. Bij BAGO zijn we van mening dat alle legale kansspelaanbieders een zorgplicht moeten hebben, met duidelijke standaarden op het vlak van erkenning van problematische spelgedrag en begeleiding van spelers. Maar die standaarden moeten uiteraard kunnen steunen op feiten en cijfers.”